dartışdırmaq

dartışdırmaq
f.
1. Hərə bir yana dartmaq, tutub, yapışıb çəkmək, hər tərəfdən dartmaq, çəkişdirmək. Kəndin bir sürü itləri tökülüb üstümə, başladılar məni dartışdırmağa. Ə. H.. // Dartmaq. Şəhərin günbatan tərəfindən yerin bağrını yarmış çay qoz ağaclarının qarımış köklərini dartışdırdı. S. R..
2. məc. dan. Sorğu-suala tutmaq, çəkişdirmək. . . Bilirəm, arvadın qohum-əqrəbası başıma yığılıb necə dartışdıracaqlar?! M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • dartışdırılmaq — «Dartışdırmaq»dan məch …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dartışdırma — «Dartışdırmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çəkişdirmək — 1. f. Əlləşdirmək, dartışdırmaq, yavaşca dartmaq. Saçını çəkişdirmək. – Tahir xallı atı quzu kimi oxşayıb sevdi, onun yalmanını çəkişdirdi. S. R.. 2. f. Dartmaq, çəkmək. <Ələmdar> . . qapının tutacağından yapışdı, ayaqlarını döşəməyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • didişdirmək — qarş. 1. Hərə bir tərəfdən didmək. 2. məc. İncitmək, əziyyət vermək, dinc qoymamaq. Yapışıb əllərilə başının saçlarından; Didişdirir yun kimi, beyninə sıçrayır qan. S. V.. 3. Dartışdırmaq. Həmzə Zeynalın səsindən ürkərək, çal bığını didişdirməyə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dürtüşdürmək — f. 1. Zorla soxmaq, bir şeyi güclə cibə və s. yə yerləşdirmək. 2. Bax dartışdırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qapışdırmaq — f. 1. Tez tez, tələsik götürmək, bir birinin əlindən qapıb almaq, dartışdırmaq. 2. Çırpışdırmaq, oradan buradan götürmək. 3. icb. İtləri bir birinin üzərinə saldırmaq, boğuşdurmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • saqqallamaq — f. dan. Dalaşarkən birbirinin saqqalından yapışmaq, bir birinin saqqalını yolmaq, dartışdırmaq; savaşmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • söküşdürmək — f. Dartışdırmaq, didmək. . . Bir balaca uşaq bir övrətin döşlərini ağlayaağlaya söküşdürürdü. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”